Činnosti

Hlavnou náplňou našej spoločnosti sú nasledovné činnosti:

  • dodávka, montáž, rekonštrukcia, opravy a údržby, zváranie potrubia, potrubných častí a technológie uhlíkových a austenitických ocelí
  • montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba parných turbín
  • montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tepelných výmenníkov, separátorov pary, kondenzátorov a iných tlakových nádob
  • dodávka, výroba, montáž, zváranie oceľových konštrukcií
  • revízie (odborné prehliadky) a odborné skúšky pre tlakové a plynové zariadenia
  • opravy a montáž vzduchotechnických zariadení