Profil spoločnosti

Spoločnosť UNI-MONT, montážne práce s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1991, keď postupne prešla transformáciou z fyzickej osoby, cez spoločnosť s ručením obmedzeným, až po akciovú spoločnosť. Na sklonku roku 2008, bolo sídlo spoločnosti presťahované do nových priestorov so zmenou základných identifikačných údajov na UNI-MONT, montážne práce s.r.o..

Svoju činnosť orientuje predovšetkým na oblasť energetiky so zameraním na montáž, opravu, rekonštrukciu a skúšky tlakových, plynových zariadení (potrubí, tlakových nádob, kotlov…) a montáž oceľových konštrukcií. Nakoľko sa spoločnosť podieľala na výstavbe, resp. rekonštrukcii všetkých jadrových elektrární na území Slovenskej a Českej republiky (JE Temelín, JE Dukovany, AE Mochovce, AE Jaslovské Bohunice), patrí jadrový a energetický program medzi prioritnú činnosť spoločnosti, z čoho pramení vysoká kvalita realizovaných prác.

Získané skúsenosti v oblasti energetiky využíva spoločnosť UNI-MONT aj pre svoju činnosť v ďalších odvetviach a to najmä v strojárskom, chemickom, potravinárskom priemysle a v ekológii.

Na základe množstva realizácií v teplárňach, energetických a chemických podnikoch, elektrárňach rôznych typov a z dôvodu pozitívnych ohlasov a referencií našich zákazníkov, sa spoločnosť UNI-MONT stala žiadaným dodávateľom montážnych prác pre dané odvetvia.