činnosti

potrubia

dodávka, montáž, rekonštrukcia, opravy a údržby, zváranie potrubia, potrubných častí a technológie…

turbíny

montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba parných turbín

tepelné systémy

montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tepelných výmenníkov, separátorov pary, kondenzátorov a iných…
všetky naše činnosti

Strojné vybavenie

Sledujeme a zavádzame do praxe modernú technológiu pri zváraní, montáži, repasií a oprave technologických zariadení.

naši zákazníci

realizácie