Odborná spôsobilosť

  • Živnostenský list reg.č.: 470-14569
  • Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro,, vložka číslo 23755/N

Oprávnenia organizácie v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 ( bývalé 718/2002 Z.z. , č.74/1996 Z.z.:)

  • 151/4/2011-TZ-O(OU,R,M) – Aa2,a3,a4, b1,b2, e Ba,b1,b2,e1,e2
  • 152/4/2011-TZ-S,O(OU,R,M) – Af, g
  • 178/4/2009-PZ-S,O(OU,M,R)P Ac1,d,g1,g2,g3 Bc,d,g1,g2

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov – certifikáty v zmysle EN ISO 14 731
(zvaračský technológ,)

  • zváračský technológ – číslo certifikátu: CertEWT/SK/97019
  • európsky zváračský technológ – číslo certifikátu: EWT – SK – 97019