Personál

Spoločnosť UNI-MONT disponuje vysoko kvalitnými a skúsenými odborníkmi v odbore zvárania, potrubárskych, kotlárskych a zámočníckych prác tlakových a plynových zariadení, pod vedením skúsených kvalifikovaných riadiacich pracovníkov a revíznych technikov, ktorí koordinujú a kontrolujú realizáciu zákaziek v čase od uzavretia zmluvy o dielo až po jeho odovzdanie zákazníkovi. Naši pracovníci získali dlhoročné skúsenosti už u predchádzajúcich zamestnávateľov (ŠKODA Praha a.s., SES Tlmače a.s., 1.Brno, Sigma Modřany ..) ako aj počas vlastných činností našej spoločnosti na prácach v energetických zariadeniach v rokoch 1990 -2007.

Spoločnosť UNI-MONT disponuje zváračmi s certifikátom (osvedčením) o skúške zvárača podľa EN 287-1:2004 na:

  • zváranie kyslíkovo-acetylénovým plameňom
  • ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou
  • zváranie netaviacou sa elektródou v inertnom plyne
  • zváranie odtavujúcou sa elektródou v aktívnom plyne

Proces zvárania prebieha pod dohľadom zváračského technológa s certifikátom VÚZ/SNAS a certifikátom EWF „Európsky zváračský technológ„.
Zvárači spoločnosti Uni-Mont majú oprávnenie na výkon prác na zariadení podliehajúcom smernici PED 97/23/EC a oprávnenie na zváranie v zmysle ASME (QW-301, Section IX).