Realizácie

2016 Zákazník Slovenské elektrárne a.s.
Oprava turbín TG1, 2, 5, 6 EVO 1 , elektrárne Vojany.

2016 Zákazník ČEZ Energoservis spol. s r.o.
Zámočnícke a montážne práce na zariadeniach turbíny v areáli JE Temelín a JE
Dukovany.

2016 Zákazník SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Výmena obehového čerpadla OČ4 a montáž nového potrubia sania a výtlaku vo
Výhrevni Juh ( BaT, a.s., Bratislava ).

2016 Zákazník BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES Czech s.r.o.
Montážne práce pri kontrolách súosovosti a pretáčania rotorov na TG31,32,41,42.
Montážne práce pri dokončení montážnych činností na TG41 a TG42 v JE Mochovce

2016 Zákazník Slovenské Elektrárne a.s., Bratislava
Oprava-údržba, odborná kontrola, technická pomoc, prietočných častí TG 253 MW
v závode Atómové elektrárne Bohunice a oprava prietočných častí a príslušenstva
TG 220MW v závode Atómové elektrárne Mochovce.

2016 Zákazník ENSECO, a.s. / Atómové elektrárne Mochovce
Montáž potrubia, potrubných častí a zariadení spolu so spracovaním kompletnej STD
– DPS 4.11.01 m.č. A08/2 a A09/2 na dostavbe EMO 3, 4
– DPS 3.11.05 m.č. 203 a 204
– DPS 3.54.01 m.č. 203 a 204
– DPS 3.54.02 m.č. 203 a 204 na dostavbe EMO 3, 4

2016 Zákazník ČEZ Energoservis spol. s r.o.
Zváračské, zámočnícke a potrubárske práce na Atómovej elektrárni Dukovany
a Temelín.


2015 Zákazník ENSECO, a.s. / Atómové elektrárne Mochovce
Montáž potrubia, potrubných častí a zariadení spolu so spracovaním kompletnej STD
– DPS 3.11.05 m.č. 121 na dostavbe EMO 3, 4
– DPS 3.54.01 m.č. 121, 111/1
– DPS 3.54.02 m.č. 121, 111/1 na dostavbe EMO 3, 4

2015 Zákazník DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o.
Strojné opracovanie otvorov pre spojky turbíny TG1 v elektrárni Nováky.

2015 Zákazník BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES Czech s.r.o.
Montážne práce pri kontrolách súosovosti a pretáčania rotorov na TG31,32,41,42.
Montážne práce pri dokončení montážnych činností na TG41 a TG42 v JE Mochovce

2015 Zákazník Slovenské Elektrárne a.s., Bratislava
Vykonanie opráv a nastavení elektrohydraulických prevodníkov
EHP 11.1 TG 220MW, Atómové elektrárne Mochovce.
Technická pomoc pri opravách TG.

2015 Zákazník SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Výmena čerpadla RČ3 , demontáž a montáž nového potrubia sania a výtlaku vo
Tepláreň Západ ( BaT, a.s., Bratislava ).

2015 Zákazník DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o.
Montážne práce na turbíne v elektrárni Nováky TG1.
Zváračské a zámočnícke práce na oprave VT telesa turbíny v elektrárni Nováky

2015 Zákazník DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o.
Montážne práce na turbíne TG21 počas GO Tušimice, CZ.

2015 Zákazník Slovenské elektrárne a.s.
Oprava turbín TG1, 2, 5, 6 EVO 1 , elektrárne Vojany.
Demontáž vnútorného ST telesa turbíny TG 12.

2015 Zákazník BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES Czech s.r.o.
Revízie regulačných ventilov na teplárni Zvolen.

2015 Zákazník ČEZ Energoservis spol. s r.o.
Zváračské, zámočnícke a potrubárske práce na Atómovej elektrárni Dukovany
a Temelín.

2015 Zákazník SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Výmena napájacieho čerpadla EN 10 , demontáž a montáž nového potrubia sania
a výtlaku. Tepláreň Východ ( BaT, a.s., Bratislava ).

2015 Zákazník D.S.Weiss Kälte-Klima-Service, Kasendorf, Nemecko
Zváračské, zámočnícke a potrubárske práce na potrubí čpavku pre STAMAG Wien.


2014 Zákazník SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Oprava vertikálneho čerpadla LENZ č.2 v spoločnosti SE a.s., prevádzka VET
Madunice.

2014 Zákazník Slovenské elektrárne a.s., Atómové elektrárne Mochovce
Technická pomoc a odborný dozor pri opravách TG počas GO 2.bloku

2014 Zákazník ENERGOINVEST a.s., Bratislava, Atómové elektrárne Mochovce
Zváračské a zámočnícke práce pri výmene komponentov na TG 21, TG 22 počas
GO 2.bloku v EMO.

2014 Zákazník BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES Czech s.r.o.
Turbinárske práce pre spätnú montáž spúštacích a regulačných ventilov na turbíne
TG01 v teplárni Zvolen.

2014 Zákazník Slovenské elektrárne a.s., Elektrárne Vojany
Výmena axiálneho ložiska TG5 v elektrárni Vojany.

2014 Zákazník ČEZ Energoservis spol. s r.o.
Zváračské, zámočnícke a potrubárske práce na Atómovej elektrárni Dukovany
a Temelín.

2014 Zákazník SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Výmena vertikálnych čerpadiel CVAV v spol. SE, a.s. PVE Čierny Váh.

2014 Zákazník ČEZ Energoservis spol. s r.o.
Zámočnícke a montážne práce na zariadeniach turbíny v areáli JE Temelín a JE
Dukovany.


2013 Zákazník Slovenské elektrárne a.s., Atómové elektrárne Mochovce
Šéfmontáž pri opravách prietočných častí TG 220MW počas GO I. a II.bloku.
Technivká pomoc pri opravách TG počas GO 2.bloku 2013

2013 Zákazník Slovenské elektrárne a.s. Atómové elektrárne Mochovce
Zváračské a zámočnícke práce pri výmene komponentov na TG21, TG22 počas GO
2.bloku 2013.

2013 Zákazník Slovenské Elektrárne a.s., Bratislava
Vykonanie opráv a nastavení elektrohydraulických prevodníkov
EHP 11 TG 220MW, Atómové elektrárne Mochovce.
Technická pomoc pri opravách TG.

2013 Zákazník SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Oprava kondenzátneho čerpadla KČ1 a obehového čerpadla OČ1 v teplárni Západ,
Bratislavská Teplárenská a.s..

2013 Zákazník ČEZ Energoservis spol. s r.o.
Zváračské, zámočnícke a potrubárske práce na Atómovej elektrárni Dukovany
a Temelín.

2013 Zákazník Slovenské Elektrárne a.s., Bratislava
Oprava TG3 a príslušenstva v SE, a.s. Elektrárne Nováky.

2013 Zákazník Slovenské elektrárne a.s. , elektrárne Nováky.
Oprava VT RZRV, NT RZZV ložísk a čapov rotorov turbíny bloku č.3 110MW v.č.
3190-92 ENO-B


2012 Zákazník ENERGOINVEST a.s., Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice
Výmena rúrok HK – TG 41 V2 Jaslovské Bohunice.

2012 Zákazník TECHMONT Mochovce, spol. s r.o., Duslo a.s. Šaľa.
Zváračské a zámočnícke práce na akcii: Zmena využívania objektov výrobne čpavku
2, kompresor dusíka pre výrobu Čpavku v Duslo a.s., Šaľa

2012 Zákazník SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Montáž a ustavenie čerpadla a dieselmotora v elektrárni Nováky, ENO A.

2012 Zákazník ŠKODA SLOVAKIA, a.s., Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice.
Výmena rúrok HK – TG41 JE V2 Jaslovské Bohunice.

2012 Zákazník ŠKODA SLOVAKIA, a.s., Atómové elektrárne EMO a EBO.
Údržba, opravy a revízie armatúr pre EMO a EBO počas roka 2012.
Údržba, opravy a revízie turbogenerátorov 0000/K 220-44 vrátane príslušenstva v
EMO a oprava častí turbín K220-44 v EBO a JAVYS.

2012 Zákazník ČEZ Energoservis spol. s r.o.
Zváračské, zámočnícke a potrubárske práce na Atómovej elektrárni Dukovany
a Temelín.


2011 Zákazník Slovenské elektrárne a.s./ ŠKODA Slovakia a.s.
práce na údržbe, oprave a rekonštrukcii turbín, armatúr a tlakových zariadení v rámci odstávok jadrových elektrární JE Mochovce, JE Jaslovské Bohunice

2011 Zákazník BIS Engineering s. r.o. Praha
zmontáž a skúšky potrubia, potrubných častí a technológie v rámci projektu „Turbína – Kuopio 46 MW“ KUOPION Energia (Fínsko)

2011 Zákazník BIS Czech s.r.o.
montáž turbín a príslušenstva v rámci dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce


2010 Zákazník MICo Třebíč s.r.o./IBERDROLA
zdemontáž , montáž a skúšky – výmena kompletných separátorov TG 31 V2 JE Jaslovské Bohunice