kontaktSídlo spoločnosti:
UNI-MONT, montážne práce s.r.o., Na Hrade, 956 31 Krušovce

Poštová adresa:
UNI-MONT, montážne práce s.r.o., P. O. Box 5, 955 01 Topoľčany

pracovisko Mochovce:
UNI-MONT, montážne práce s.r.o., kancelárie DOS SAIII, 935 39 Mochovce

tel./fax: +421 38 5301267, e-mail: uni-mont@nextra.sk

Ďakujeme

Vám za návštevu našej webovej stránky. Veríme, že Vás naša prezentácia zaujala a tešíme sa na našu prípadnú spoluprácu. V prípade nejasností, resp. Vašej potreby získania doplňujúcich informácií nás neváhajte kontaktovať. Radi sa aj zúčastníme osobného stretnutia, kde môžeme potrebné informácie doplniť poprípade dohodnúť konkrétnu formu našej spolupráce.

kontaktné osoby

Ján Plačko – konateľ
e-mail: jan.placko@uni-mont.sk
mobil: +421 903 712 217

Ing. Ladislav Šinka – výkonný riaditeľ
e-mail: sinka.ladislav@uni-mont.sk
mobil: +421 903 111 182

Ing. Anton Švabčík – výrobný manažér
e-mail: anton.svabcik@uni-mont.sk
mobil: +421 911 274 194

Dušan Plačko – obchodný riaditeľ
e-mail: dusan.placko@uni-mont.sk
mobil: +421 902 497 747