Strojné vybavenie

Spoločnosť UNI-MONT s.r.o.. sleduje a zavádza do praxe modernú technológiu pri zváraní, montáži, repasií a oprave technologických zariadení a disponuje dostatočným množstvom strojov, zariadení a montážneho náradia (moderné zváračky FRONIUS, ESAB, KEMPPI…, ukosovačky, ohýbačky, malé mechanizácie, mechanizmy, obrábacie stroje, reťazové a lanové zdviháky, potrubárske a zámočnícke náradie…). Spoločnosť UNI-MONT taktiež disponuje špecializovaným vybavením (špeciálne prípravky, zariadenia a náradie) na montáž, demontáž, opravu a údržbu separátorov pary a parných turbín. Metrologické zabezpečenie spoločnosti je na vysokej úrovni.