potrubia

dodávka, montáž, rekonštrukcia, opravy a údržby, zváranie potrubia, potrubných častí a technológie uhlíkových a austenitických ocelí