turbíny

montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba parných turbín