tepelné systémy

montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tepelných výmenníkov, separátorov pary, kondenzátorov a iných tlakových nádob